Skip to content

Speciell förmåga krävs för att få starka känslor av musik

Får du någonsin gåshud eller en klump i halsen av att lyssna på en låt? Att få känslor av musik har visat sig vara en relativt sällsynt och unik förmåga. Detta påvisar en studie utförd av den tidigare Harvard forskningsstudenten Matthew Sachs.

I studien granskades 20 studenter, varav tio medgav att de upplever sig ha en förmåga att uppleva känslor i relation till musik medan de resterande tio inte gjorde det.

Samtliga studenter blev hjärnscannade för att mäta hjärnaktiviteten under musiklyssnandet. Man upptäckte då att de studenter som gjorde emotionella kopplingar till musik faktiskt hade en skillnad i hjärnstrukturen jämfört med de som inte fick starka känslor av musik.

Vidare visade hjärnscanningarna att de musikkänsliga människorna tenderade att ha en tätare volym fibrer i anslutning till hörselcortex och övriga områden i hjärnan som bearbetar känslor. Det innebär att dessa regioner i hjärnan har en tätare kommunikation. Det innebär då också att de människor som får gåshud eller blir gråtmilda av musik, är mer sannolika att uppleva starkare och mer intensiva känslor överlag än andra.

Sachs kommer nu fortsätta att bedriva sin forskning av hjärnaktivitet under musiklyssnande. Förhoppningen är att nå klarhet om vad den neurologiska orsaken bakom dessa reaktioner är, samt att kunna nyttja forskningen vid behandling av psykiska störningar.