Introduktion om popmusik

Last modified date

Popmusik kan förkortas till pop och är en genre inom musiken. Popmusiken firar snart 100 år eftersom första gången den nämns är år 1926 för att beskriva populär musik. Pop är alltså en förkortning av populär. Vilken sorts musik som är populär kan variera, men man kan säga att popmusik är den sorts musik de allra flesta tycker om och har lätt att ta till sig av eftersom musiken består av trallvänliga melodier och går i snabbare tempo.

En poplåt kan kännas igen på flera sätt och kan följa en viss struktur. De flesta av de största hitsen som ligger på topplistor och spelas på radion idag är oftast skrivna av svenskar. Den största av dem alla är Max Martin som har varit aktiv inom musikbranschen sedan 1990-talet och är den låtskrivare och producent som världens största popartister vill jobba med.

Det som kännetecknar en typisk poplåt är att den består av ett intro följt av en vers, följt av en refräng, följt av en vers, följt av en brygga eller ett stick och en vers igen innan låten går mot sitt outro.

Popmusik är ett samlingsbegrepp för den sorts musik som riktar sig till en stor och bred publik eftersom den har en mer lättsam framtoning än till exempel rockmusiken. Eftersom popmusiken är så bred och har en lika bred publik är det oftast popmusik vi ser ligga i toppen av listorna och spelas på radion.

Olika genrer2>

Eftersom popmusiken har utvecklats sedan den kom för omkring 100 år sedan finns det idag många olika subgenrer för popmusiken och i den här delen går vi igenom några av dem.

Indiepop

Ordet indie kommer från ordet independent. Uttrycket independent kommer efter reggae- och rockvågen på 70-talet då många fick starta sina egna bolag och producera sin egen musik eftersom de stora bolagen främst var inriktade på kommersiell musik. Världens största indiepopband är The Smiths. Andra exempel på indiepopband är The 1975 och Broder Daniel.

Tuggummipop

Tuggummipopen uppkom på 1960-talet och beskriver en genre inom popen som går i ett snabbt tempo och är munter. Tuggummipopen är den minst omtyckta popen av kritiker och är ofta något media använder för att vara nedvärderande mot popartister vars främsta publik är ungdomar och barn. Några exempel på artister och band som brukar kallas för tuggummipop är Britney Spears och The Archies.

K-pop

En av världens största genrer är idag k-pop som är en förkortning av koreansk popmusik. En typisk k-pop-låt går oftast i snabbt tempo och har trallvänliga melodier. Men till skillnad från andra genrer inom popen så kan låtarna framföras på koreanska. Några exempel på k-popband är BTS och Blackpink.

Sedan kan popmusik ha influenser från andra genrer, till exempel rockpop, countrypop och dancepop.

ivadmin